Vážení kolegovia a študenti,

v akademickom roku 2009/2010 zaviedla Univerzita Komenského v Bratislave nový informačný systém AIS 2. Informácie a vstupnú bránu do tohoto systému môžete nájsť na internetovom portáli UK moja.uniba.sk.

Nový akademický informačný systém AIS2 umožňuje elektronické spracovanie celej študijnej agendy. Študenti sa môžu prihlasovať na hodnotenie predmetu a sledovať svoje štúdium. Učitelia vypisovať termíny hodnotenia jednotlivých predmetov, ako aj zapisovať hodnotenia absolvovaných predmetov priamo do systému, či formou elektronickej nástenky umiestňovať oznamy pre študentov.

Všetky príručky nájdete na portáli AIS2 staryweb.uniba.sk/index.php?id=2662

Oficiálne sú podporované prehliadače:

  • MS Internet Explorer ver. 8 a 7
  • Mozilla Firefox 3.5.x.

 

Dôležité príručky a návody pre študentov na prácu v AISe:

1. Prihlasovanie na skúšky (manuál) 

2. Zápis predmetov

3. Záverečné práce

4. Zistenie hesla pre vstup do AISu