Stravovanie

Stravovanie v jedálni EBF UK

Stravovanie v jedálni EBF UK

Výdaj stravy v priestoroch obnovenej jedálne EBF UK prebieha už od 18.1.2016.

V týchto stanovených cenách za 1 kompletný obed:

 3,40 eur pracovník EBF, externý stravník

 2,40 eur študent


Výdaj obeda: v čase medzi 11.30 hod. - 13.30 hod. 

Za objednané jedlo je možné zaplatiť v hotovosti alebo stravným lístkom.

Objednávanie stravy pri objednávkovom systéme : nahlásenie počtu stravných jednotiek na základe aktuálneho jedálneho lístka deň vopred, vrátane možnosti do-objednania stravných jednotiek v aktuálnom dni a to do 8:00 hod.

tel.: 02/ 547 756 89    /     mobil: 0915 694 187

e-mail: sklad.savvasestravovanie.sk