Prodekan pre vzdelávaciu činnosť

Vice Dean for Study Affairs

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre štúdijné záležitosti
prodekan pre vzdelávaciu činnosť
Telefón
02/206 67 182
VoIP
14 182
Miestnosť
257
Publikačná činnosť