Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2016/2017

Výučba - zimný semester:

19. 9. 2016

-

16. 12. 2016

Skúškové obdobie

19. 12. 2016

-

23. 12. 2016

 

2. 1. 2017

-

10. 2. 2017

Výučba - letný semester:

20. 2. 2017

-

19. 5. 2017

Skúškové obdobie

22. 5. 2017

-

30. 6. 2017

Skúškové obdobie pre končiace ročníky

9. 5. 2017

 

do 19. 5. 2017

Termín odovzdania záverečnej práce

 

 

do 20. 4. 2017

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

22. 5. 2017

-

26. 5. 2017

Štátne záverečné skúšky

(ústna časť)

5. 6. 2017

-

16. 6. 2017

Štátne záverečné skúšky (písomná časť)

29. 5. 2017

-

2. 6. 2017

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín

21. 8. 2017

-

31. 8. 2017

 

Upozornenie:

Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predchádzajúcom akademickom roku!

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK sa uskutoční 19. septembra 2016 o 11:00 hod. v Aule UK.

Slávnostné otvorenie akademického roka EBF UK (Veni Sancte) sa uskutoční  9. októbra 2016 vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici o 10:00 hod.

Ubytovanie v Teologickom domove:

od 2. septembra 2016 v čase 8:00 – 14:00 hod. (len počas pracovných dní)

Termíny zápisu študentov

Študijný program

Ročník a forma štúdia

Dátum

Všetky bakalárske a magisterské študijné programy

1. rok štúdia

(novoprijatí študenti)

12. 9. o 09:00

Všetky bakalárske a magisterské študijné programy

vyššie roky štúdia

13. - 14.  9.

od   8:30 - 14:30

Doktorandský študijný program

všetky roky štúdia

dohoda termínu e-mailom

 

Intenzívne kurzy sa ako súčasť vyučovacieho procesu v študijnom programe Evanjelická teológia (dobiehajúce štúdium) uskutočnia  12. – 14. septembra 2016 podľa nasledovného rozpisu:      

                                   5. ročník – Intenzívny kurz pastorálky

Absolvovanie intenzívneho kurzu pre 5. ročník sa vyžaduje pre prípravu na duchovnú službu v Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.

 

Ubytovanie v Teologickom domove:

od 2. septembra 2016 v čase 8:00 – 14:00 hod. (len počas pracovných dní)

Ubytovanie v Teologickom domove EBF UK

Ubytovanie v Teologickom domove je možné od 2. septembra 2015 v čase 8:00 – 14:00 hod. (len počas pracovných dní).

Kontakt:

Ľuboš Hradský - správca objektu

hradskyfevth.uniba.sk

02/20667 101