Redakčná rada

Predseda:

ThDr. Dávid Benka, PhD., prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky  a rozvoj fakulty

Výkonný redaktor:

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Technický redaktor:

Mgr. Vlastislav Svoboda

Členovia:

prof. ThDr. Juraj Bándy

prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c

prof. ThDr. Igor Kišš

prof. ThDr. Dušan Ondrejovič

doc. ThDr. Peter Gažík

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

David P. Daniel, PhD.

doc. Mgr. Ľubomír Batka, PhD.

doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.

doc. Mgr. Michal Valčo, PhD.

doc. Mgr. František Ábel PhD.  

Zahraniční členovia:

prof. Dr. Günther Gassmann, Nemecko

prof. Paul Hinlicky, PhD, USA

prof. Dr. Dr. Ulrich Nembach, Nemecko

prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Schwarz, Nemecko

Univ. prof. Dr. Karl Schwarz, Rakúsko