Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podporujeme iniciatívu "Postavme sa za slušné Slovensko"

EBF UK vyjadruje podporu občianskej iniciatíve „Postavme sa za slušné Slovensko“ a pripája sa k ďalším fakultám a univerzitám na Slovensku.


07. 03. 2018 16.43 hod.

EBF UK vyjadruje podporu občianskej iniciatíve „Postavme sa za slušné Slovensko“ a pripája sa k ďalším fakultám a univerzitám na Slovensku, ktoré v kontexte smutných udalostí minulého týždňa vyslovili znepokojenie nad dianím v našej krajine.

Našu podporu vyjadríme symbolickým zapálením sviečky vo vstupe do budovy EBF UK v piatok 9.3.2018 o 13:00 hod.