Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Preklad knihy Martina Tamcke: Kresťania v islamskom svete

Martin Tamcke v tejto knihe výstižne popisuje dejiny cirkví, národov, jazykov a literatúry orientálneho kresťanstva, ktoré sú ukotvené v životných podmienkach islamského panstva.


27. 04. 2018 09.21 hod.

V období dejín ľudstva, keď sa islam začal rozširovať, bola Severná Afrika a Blízky východ formované kresťanstvom. Noví moslimskí panovníci sa dostali do kontaktu s obyvateľstvom, ktoré čoraz viac prestupovalo k islamu. Dodnes existujú veľké kresťanské menšiny v mnohých krajinách Blízkeho východu, ktoré naďalej pestujú svoje staré tradície a po vyhnaní väčšiny židov udržiavajú bdelú spomienku na multikultúrnu minulosť. Martin Tamcke v tejto knihe výstižne popisuje dejiny cirkví, národov, jazykov a literatúry orientálneho kresťanstva, ktoré sú ukotvené v životných podmienkach islamského panstva. Autor sa zameriava aj na súčasnosť, pričom opisuje udalosti v Iraku, Iráne, Turecku a v Libanone. Toto dielo by nemalo byť prehliadnuté nikým, kto sa zaoberá islamským a kresťanským Orientom.

 

Prof. Dr. Dr.h.c. mult. Martin Tamcke je profesorom ekumenickej teológie na Univerzite Georga-Augusta v Göttingene (SRN). Pôsobí ako riaditeľ Inštitútu ekumenickej teológie, orientálnych cirkevných dejín a dejín misie, ako aj predseda Spoločnosti štúdií kresťanského Orientu. Ako hosťujúci profesor učil okrem iného v Arménsku, Číne, Egypte, Gruzínsku, Indii, Indonézii, Iráne, Japonsku, Libanone, Sýrii a v Turecku. Dňa 03. decembra 2016 mu bol udelený Záslužný rád Spolkovej republiky Nemecko za jeho prínos v oblasti porozumenia národov, ku ktorému prispel najmä kresťansko-islamským, protestantsko-ortodoxným, protestantsko-orientálno-ortodoxným, európsko-arabským a nemecko-egyptským dialógom.

 

Preložil: Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Recenzent: ThDr. Dávid Benka, PhD.

 

Martin Tamcke. Kresťania v islamskom svete: Od Mohameda po súčasnosť, prekl. Maroš Nicák(Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2017), 198 s. ISBN 978-80-223-4297-1.

Preložené z originálu: Christen in der islamischen Welt: Von Mohammed bis zur Gegenwart, ktorý bol publikovaný v roku 2008 vo vydavateľstve C.H. Beck oHG, Mníchov, Nemecko. (www.beck.de)

© Vydavateľstvo UK v Bratislave 2017

 

V prípade záujmu o zakúpenie prekladu knihy nás prosím kontaktujte na adrese: 

maros.nicak@fevth.uniba.sk