Rektorské a dekanské voľno

Oznamujeme študentom a pedagógom fakulty, že magnificencia prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor. udelil na 31. októbra 2017 (utorok) rektorské voľno. V nadväznosti na rektorské voľno oznamujem študentom a pedagógom fakulty, že na 2. novembra 2017 (štvrtok) udeľujem dekanské voľno.


17. 10. 2017 09.53 hod.

V Bratislave 16. októbra 2017

 

doc. Ľubomír Batka, Dr. theol.,v.r.        

          dekan EBF UK