Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Vedecká práca

Vedecký vývoj:

2007-2008                

–Študentská výpomoc u doc. Mgr. Ľubomíra Batku, Dr. theol., Katedra systematickej teológie, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Október 2010           

–Výskumný pobyt: L´Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino di Venezia, Benátky, Taliansko (2 týždne)

Máj 2011                    

–Výskumný pobyt: Teologická fakulta, Georg-August-Universität, Göttingen, Nemecko

Júl-sep. 2011              

–Vedecká pomocná sila u Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martina Tamcke, Inštitút pre ekumenickú teológiu, orientálne cirkvi a dejiny misie, Teologická fakulta, Georg-August-Universität, Göttingen, Nemecko

23.okt.2012               

–Hosťovská prednáška v rámci výučby na Filozofickej fakulte, Univerzita Komenského, Bratislava; Téma: Význam východosýrskeho sakrálneho priestoru a liturgickej poézie v 13. stor.

04.apr. 2013               

–Hosťovská prednáška v rámci výučby na Ústave Blízkeho východu a Afriky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha; Téma: Vplyv mongolských vpádov na Cirkev Východu

Máj 2014                   

–Znalecký posudok pre český odborný časopis „Nový Orient“, Inštitút Orientu českej akadémie vied, Praha

Júl-sep. 2014              

–Vedecká pomocná sila v rámci projektu SAPERE, Georg-August-Universität, Göttingen, Nemecko, v kooperácii s Prof. Dr. Rainerom Hirsch-Luipoldom, Teologická fakulta, Universität Bern, Švajčiarsko

23.mar.-24.apr. 2015 

–Výskumný pobyt na Imemo inštitúte (Inštiút pre hospodárstvo a medzinárodné vzťahy), Ruská akadémia vied, Moskva, Ruská federácia; Téma výskumu: Cirkev a náboženstvo v MDZ (Moskauer Deutsche Zeitung)

15.nov. 2016

Hosťovská prednáška v rámci výskumných seminárov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava: Téma: Orientálni kresťania v moslimských krajinách

Účasť na konferenciách a sympóziách

2011              

–7. Deutscher Syrologentag, Göttingen, Nemecko, 16.–17. december 

2012               

–Medzinárodný ekumenický seminár: „What to do about 2017? The Ecumenical Challenge of an Anniversary“, Straßburg, 4.–11. júl              

–XI Symposium Syriacum, Valetta, Malta, 16.–18. júl

–Konferencia „Rewritten Bible in Prophecy“, Göttingen, Nemecko, 8.–10. November 

2013               

–Konferencia a zhromaždenie WCC v Busane, Global Ecumenical Theological Institute, Južná Kórea, november  (GETI)

–Deutsch-Ägyptischer-Dialog, Loccum, Nemecko, 25.–27. november

2014               

–8. Deutscher Syrologentag, Salzburg, Rakúsko, 14.–15. marec  

–Konferencia „Rewritten Bible – Where are you Adam?“, Turku, Fínsko, 25.–28. august 

–8. World Syriac Conference, Kottayam, India, 8.–16. september

2016               

–Česko-slovenské filozoficko-teologické sympózium evanjelických teologických fakúlt, Bratislava, Slovensko, 24. septembra 

–5. In Pluribus Unitas – Jednota v mnohosti, Praha, Česká republika, 20.–23. október

Vzdelanie

2006-2011            

–Štúdium na Evanjelickej bohosloveckej fakulte, Univerzita Komenského, Bratislava

2008-2009            

–Štúdium rímsko-katolíckej teológie v Ríme a Vatikáne na pápežských univerzitách: Lateranense, Angelicum, Akadémia San Anselmo a na Fakulte Marianum, ako aj štúdium protestantskej teológie na Valdénskej fakulte v Ríme.

Okt.2011-feb.2016    

–Doktorand u Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martina Tamcke, Inštitút pre ekumenickú teológiu, orientálne cirkvi a dejiny misie, Teologická fakulta, Georg-August-Universität, Göttingen, Nemecko. Skúška a hodnotenie doktorandského štúdia (03.02.2016): magna cum laude.

Štipendiá

–Štipendium Melanchtonovho centra (Centro Melantone, Rím), 2008/09

–Štátne skúšky v odbore: Evanjelická teológia; „Obstál s vyznamenaním“, 10. jún 2011

–Cena dekana Evanjelickej bohosloveckej fakulty za diplomovú prácu – Teológia v Lutherových 95 výpovediach proti odpustkom, Bratislava, 2011

–Štipendium ʻNemeckého výboru Svetového luteránskeho zväzuʼ, od októbra 2011 do júla 2015

Ostatné údaje

Jazykové znalosti:               

–nemčina

–angličtina

–taliančina

–ruština, francúzština, arabčina: základné znalosti

–Biblické jazyky: hebrejčina, gréčtina, latinčina, starosýrčina (aramejčina)

 

Záujmy vo výskume:           

–Ekumenický dialóg, interreligiózny dialóg, dejiny cirkvi a dejiny dogiem, komparatívna dogmatika, výskum liturgie, cudzie jazyky