Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra cirkevných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. ThDr. Peter Gažík

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra cirkevných dejín
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Denní doktorandi

Mgr. Radim Pačmár

pacmar@fevth.uniba.sk