Členovia katedry

doc. Mgr. František Ábel, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/206 67 165
Miestnosť
265
Poznámka
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/206 67 165
Miestnosť
265
Publikačná činnosť

Denní doktorandi

Mgr. Valéria-Terézia Dančiaková

danciakovafevth.uniba.sk

Mgr. Martin Kováč

martin.kovacfevth.uniba.sk

Mgr. Michaela Prihracki

honsova1uniba.sk