Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

prof. Mgr. František Ábel, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/206 67 165
Miestnosť
265
Poznámka
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.
Publikačná činnosť

prof. ThDr. PhDr. Imrich Peres, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity

Denní doktorandi

Mgr. Valéria-Terézia Dančiaková

danciakovafevth.uniba.sk

Mgr. Michaela Prihracki

honsova1uniba.sk