Členovia katedry

Interní členovia

Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/206 67 167
02/449 71 338
0905 442 036
Miestnosť
č. 267
Poznámka
Garant pre študijné programy:
Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (SP)
Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (RSP)
Publikačná činnosť

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/206 67 182
VoIP
14 182
Miestnosť
257
Publikačná činnosť

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
odborný asistent na Katedre praktickej teológie
Telefón
02/206 67 102
Miestnosť
č. 002
Publikačná činnosť

Oddelenie cirkevnej hudby

doc. Mgr. Ondrej Šaray, ArtD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Oddelenie cirkevnej hudby
dirigent a pedagóg
Telefón
0905 329 777
Miestnosť
Hudobná sieň
Poznámka
docent zborového dirigovania na HTF VŠMU

Externí spolupracovníci

najmä v  bakalárskom študijnom programe:

„Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc“:

PaedDr. Ladislav Alberty, PhD.

PaedDr. Kamila Brániková 

PhDr. Elena Brozmannová 

PhDr. Anna Czániková

doc. PhDr. Helena Čertíková 

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

PaedDr. Slávka Krásna, PhD.

doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD.

PhDr. Peter Pavlis, CSc. 

prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc. 

doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc. 

doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.

najmä v magisterskom študijnom programe „Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci“:

prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD.

Ing. Vincent Karovič, PhD.

Mgr. Zuzana Kirchmayer PhD. 

doc. Ing. Helena Maria Schurmann, PhD.

doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, PhD.

Denní doktorandi

Mgr. Ivan Belanji

belanji4uniba.sk

Externí doktorandi

Mgr. Marián Kaňuch

kanuch3uniba.sk