Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.