Členovia katedry

prof. ThDr. Juraj Bándy

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Starej zmluvy
vedúci Katedry Starej zmluvy
Telefón
02/206 67 164
031/5627 954
Miestnosť
č. 264
Publikačná činnosť

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Starej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/206 67 164
Miestnosť
č. 264
Publikačná činnosť

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Starej zmluvy
odborný asistent
Telefón
02/206 67 183
Miestnosť
255
Publikačná činnosť

Denní doktorandi

Mgr. Simona Kapitáňová

kapitanova12@uniba.sk