Členovia katedry

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra systematickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
0911 930 484
02/206 67 180
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra systematickej teológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/206 67 183
Miestnosť
Katedra systematickej teológie
Publikačná činnosť

Denní doktorandi

Mgr. Eva Guldanová

guldanova11uniba.sk

Mgr. Pavel Andrei Prihracki

prihracki2uniba.sk

Externí doktorandi

Mgr. Jose Alberto de Oliveira Melo

melo10@uniba.sk