Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Pedagogická a akademická činnosť

od 2004          odborný asistent na Katedre systematickej teológie EBF UK v Bratislave

2011-2018          dekan EBF UK 

Od 2018           profesor na Katedre teórie práva, Právnická fakulta UK v Bratislave

 

Prednášky a semináre z oblasti  dogmatiky     

                                                          etiky a bioetiky

                                                          evanjelickej teológie

Vedecká práca

Výskum          teológie Martina Luthera,

                        teológia v súčasnom interdisciplinárnom diskurze

                        bioetika

2005 - 2013  Riadny člen Etickej komisie pri Ministerstve zdravotníctva SR

Od 2017        Riadny člen Etickej komisie pri Ministerstve zdravotníctva SR

 

Účasť na konferenciách a sympóziách

2013 - 2015      pracovná skupina Svetového luteránskeho zväzu k téme „Lutheran Hermeneutics“ (Eisenach, Chicago, Aarhus)

2002 - 2017           Luther Kongres (Kodaň, Porto Alegre, Helsinki, Wittenberg)

od 2005          účasť na kongresoch Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie (Berlín, Viedeň, Zürich)

Publikácie

Zoznam publikácií

Martin Luther in Central Europe: Bohemia, Moravia, and Slovakia

Beraterkreis, Advisory Board: Berliner Theologische Zeitschrift (BThZ)

Vzdelanie

2018                Menovanie za profesora v odbore evanjelická teológia

2014                Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                         Habilitačné konanie

1999 - 2004  Evanjelická bohoslovecká fakulta na Eberhard-Karls-Universität v Tübingene

                        Získaný titul Dr. theol. (ekvivalent PhD.)

1998                Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

                        Získaný titul Mgr.

1992                Gymnázium v Senici, maturita

Štipendiá a študijné pobyty

2018         Ressearch fellowship at Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz, SRN – 2 mesiace.

2018                Erasmus+ Staff Mobility for Teaching Menighets Fakultet, Oslo, Nórsko

2017                Erasmus+ Staff Mobility for Teaching Christian Theological Academy in Warsaw, Poľsko

2016                Erasmus+ Staff Mobility for Teaching Georg-August-Universität Göttingen, SRN

2016                Výskumný pobyt v rámci univerzitnej mobility na Universität Regensbug, SRN

2015                Stipendium Palatinum Leibnitz-Institut für europäische Geschichte, Mainz, SRN

2014                Stipendium Palatinum Leibnitz-Institut für europäische Geschichte, Mainz, SRN

2013                Výskumný pobyt v rámci univerzitnej mobility na Universität Regensbug, SRN

2000 - 2004    Doktorandské štipendium od Friedrich-Ebert-Stiftung

2001                Výskumný pobyt na Concordia Seminary v St. Louis, USA

1997                Štipendium od Menighets Fakultet, semestrálne štúdiu v Oslo, Nórsko

1996              Štipendium od Evangelical Lutheran Church in America, štúdium na Luther Seminary v St. Paul, USA

1993 - 1995   Štipendium od Albrecht-Bengel-Haus, štúdium na Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, SRN

Cirkevná služba

2004 - 2011                Zborový kaplán a farár vo Svätom Jure, ECAV

1998 - 1999                Vojenský duchovný na Úrade vojenských duchovných pri MO SR v Bratislave

1998                            Ordinácia v ECAV na Slovensku

Osobné informácie

Zaujímajú ma dejiny umenia a pestovanie kvetín. Ovládam nemecký, anglický a nórsky jazyk slovom a písmom. Ruský jazyk pasívne.