Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

doc. Mgr. František Ábel, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/206 67 165
Miestnosť
265
Poznámka
V rámci pedagogickej a vedeckej práce sa venuje primárne výskumu Pavlovej teológie v kontexte judaizmu obdobia druhého chrámu.
Publikačná činnosť

prof. ThDr. Juraj Bándy

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Starej zmluvy
vedúci Katedry Starej zmluvy
Telefón
02/206 67 164
031/5627 954
Miestnosť
č. 264
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra systematickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
0911 930 484
02/206 67 180
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
dekan, prodekan fakulty
Telefón
02/206 67 180
0911 930 484
Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Belanji

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Doktorand (1.dEVT, denný)

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre vedu zahr. a rozvoj
prodekan
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Starej zmluvy
odborný asistent
Telefón
02/206 67 183
Miestnosť
255
Publikačná činnosť

Mgr. Adriána Biela, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Inštitút kontextuálnej teológie
Vedecko-výskumná pracovníčka Inštitútu kontextuálnej teológie EBF UK
Telefón
02/206 67 166
Miestnosť
266
Publikačná činnosť

Ľubica Černá

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Sekretariát fakulty
výkonný úradník sekretariátu, asistent a
Telefón
02/206 67 181
Miestnosť
250

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Doktorand (2.dEVT, denný)