Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra cirkevných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Eva Hartlová

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Upratovanie
upratovačka

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Starej zmluvy
docentka na Katedre Starej zmluvy - vedúca katedry
Telefón
02/902 09 164
VoIP
9164
Miestnosť
č. 264
Publikačná činnosť

Ľuboš Hradský

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
odborný administratívny zamestnanec kult

Vladimír Ikrényi

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
vrátnik

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
dekan, prodekan fakulty
Publikačná činnosť

Bc. Terézia Juríková

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Knižnica
odborný archivár knihovník

Mgr. Simona Kapitáňová

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Doktorand (3.dEVT, denný)

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra systematickej teológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/206 67 183
Miestnosť
Katedra systematickej teológie
Publikačná činnosť

Bc. Jana Kozáková

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Personálne, mzdové oddelenie
účtovník mzdový
Telefón
02/902 09 153
VoIP
209153
Miestnosť
153
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
odborný administratívny zamestnanec
Telefón
02/902 09 153
VoIP
209153
Miestnosť
153