Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Inštitút kontextuálnej teológie
vedecko-výskumný pracovník Inštitútu kontextuálnej teológie EBF UK
Telefón
20667163
Miestnosť
263
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre vedu zahr. a rozvoj
dekan, prodekan fakulty
Publikačná činnosť

Ing. Jaroslava Osvaldová

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
odborný zamestnanec účtovníctva a financ

prof. ThDr. PhDr. Imrich Peres, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Novej zmluvy
profesor vysokoškolský, univerzitný

Mgr. Michaela Prihracki

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Doktorand (3.dEVT, denný)

Mgr. Pavel-Andrei Prihracki

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Doktorand (3.dEVT, denný)

Mgr. Michaela Púpalová

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Doktorand (1.x/dEVT, externý)

Mgr. Samuel Sabol

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Doktorand (2.dEVT, denný)

Mgr. Vlastislav Svoboda

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Knižnica
webmaster a správca AIS2
Telefón
02/902 09 150
Miestnosť
Knižnica EBF UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Správa vnútorných informačných sietí
webmaster a lokálny správca AIS 2
Telefón
02/902 09 180
Miestnosť
Knižnica EBF UK