Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Vyhľadávanie zamestnancov

doc. Mgr. Ondrej Šaray, ArtD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Oddelenie cirkevnej hudby
dirigent a pedagóg
Telefón
0905 329 777
Miestnosť
Hudobná sieň
Poznámka
docent zborového dirigovania na HTF VŠMU

Roman Štefanka

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
mechanik, opravár strojov a zariadení (b

Adela Štrkáčová

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Upratovanie
upratovačka

Verona Támerová

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
vrátnik

doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Doktorand (2.x/dEVT, externý)
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
docent vysokej školy, univerzity
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre štúdijné záležitosti
dekan, prodekan fakulty

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
odborný asistent na Katedre praktickej teológie
Telefón
02/206 67 102
Miestnosť
č. 002
Publikačná činnosť