Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mesiac otvorených dverí - ON-line

Otvorený list uchádzačom o štúdium teológie k Mesiacu otvorených dverí – EBF UK ON-line:

Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

(J 10,9).

Milá budúca študentka, milý budúci študent!

dovoľ mi prosím pár priamych a úprimných slov, nakoľko som presvedčený, že Tvoj záujem o štúdium teológie neprehĺbia statické čísla a nezrozumiteľné grafy sprostredkujúce pár úradných faktov meniacich sa v závislosti od nastavenej „normy“.

Čo očakávať od teológie? Štúdium teológie nezabezpečuje neomylnosť vo viere, tak ako ani štúdium medicíny nezaručuje zdravie a štúdium ekonómie automaticky neprináša materiálne bohatstvo.

Bohatstvo, ktoré ponúka teológia, nie je zmerateľné, je vo svete len nedocenené. Možno hľadáš rady, ale nerád ich počúvaš. Tento list nechce byť všeobecne platným návodom pre Tvoje rozhodnutia. Len v krátkosti. Nevyberaj si štúdium podľa súčasných „neodolateľných“ ponúk na trhu a ich vysokého finančného ohodnotenia. Výber štúdia má závisieť od Tvojej pasie a nadšenia, ktoré Ti takpovediac nedajú spávať. Štúdium sa totiž nemá mechanicky absolvovať, ale žiť. Tvoja pasia a nadšenie, ktoré občas prechádzajú pochybnosťami a strastiplnými skúškami, Ťa privedú k skutočnému povolaniu. Za žiadnych okolností si nevyberaj ľahké a široké cesty, lebo Ťa časom omrzia a môžu sa Ti stať úmornou prácou bez štipky záujmu a radosti.

Študuj teológiu, pretože tento svet si sám stavia silné múry konfesionálnych rozporov. Študuj teológiu a na základe nadobudnutých poznatkov ľudí zbližuj, o rozdeľovaní v spoločnosti sa stáročia píšu knihy a recitujú básne.

Čaká Ťa fascinujúca cesta objavovania krás hebrejského, gréckeho a latinského jazyka, histórie kresťanstva v kontexte rozličných kultúr, filozofie teológov, ktorí zanechali v tomto svete výraznú stopu, ale aj preniknutie do významu symbolického jazyka liturgie etc.

Ešte váhaš? Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Ťa pozýva na Mesiac otvorených dverí – EBF UK ON-line, ktorý sa uskutoční už vo februári. Si zo zasneženej Oravy alebo Kysúc? Dohodni si termín, zapni Skype a predstavíme Ti fakultu ON-line! Si z Bratislavy alebo z blízkeho okolia? Ekologickým trolejbusom č. 203 alebo 207 vystúp na zastávke Červený kríž a za pár minút si u nás (Bartókova 8). Svoju účasť nahlás Ďoďovi alebo na maros.nicak@fevth.uniba.sk

 

Tešíme sa na Tvoju návštevu,

Maroš

 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Prodekan pre vedeckú činnosť, 

zahraničné styky a rozvoj fakulty

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského

Bartókova 8, 811 02 Bratislava 

https://www.fevth.uniba.sk/