Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický senát EBF UK

Predseda:

Radoslav Hanus, PhD.

Podpredseda:

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD. (za zamestnaneckú časť)

Andrej Lacko (za študentskú časť)

Členovia:

Mgr. Adriána Biela, PhD.

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Mgr. Marek Neština, PhD.

doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD.

Timotej Devečka

Matúš Korenko

Patrícia-Sára Šimková

 

Volebná a mandátová komisia AS EBF UK:

doc. ThDr. Peter Gažík (predseda)

doc. ThDr. Sidónia Horňanová

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD. (člen)

Ing. Martin Pagáč (člen)

Bronislav Antoš  (člen)