Akademický senát EBF UK

Predseda:

Radoslav Hanus, PhD.

Podpredseda:

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD. (za zamestnaneckú časť)

Mgr. Martin Kováč (za študentskú časť)

Členovia:

doc. ThDr. Peter Gažík

doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD.

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

doc. Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.

Marek Neština, PhD.

Ivan Debnár

Emil Hankovský

Valéria Terézia Dančiaková

 

Volebná a mandátová komisia AS EBF UK:

doc. ThDr. Peter Gažík (predseda)

Emil Hankovský (podpredseda; kontakt: emil.hankovsky@gmail.com)

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. (člen)

 

Ing. Martin Pagáč (náhradný člen)

Bronislav Antoš  (náhradný člen)