Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vnútorné predpisy EBF UK - 2016

  • Odkaz na súbor ikonky pre VP_1_2016_RoVZvSYSTPM_jun_2016.pdfVP_1_2016_RoVZvSYSTPM_jun_2016.pdfVnútorný predpis č. 1/2016 - Rozhodnutie dekana EBF UK v Bratislave o vykonaní zmeny v systemizácii pracovných miest s platnosťou a účinnosťou od 1. júna 2016
  • Odkaz na súbor ikonky pre Vnutorny_predpis_c._2_-_2016.pdfVnutorny_predpis_c._2_-_2016.pdfVnútorný predpis č. 2/2016 - Rozhodnutie dekana EBF UK o udelení pracovného voľna na 16.9.2016