Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Ekonomické oddelenie

Bc. Jana Kozáková

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Personálne, mzdové oddelenie
účtovník mzdový
Telefón
02/206 67 153
VoIP
14153
Miestnosť
153
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
odborný administratívny zamestnanec
Telefón
02/206 67 153
VoIP
14153
Miestnosť
153

Ing. Katarína Sebíňová

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Teologický domov ECAV
účtovník
Telefón
20667153
VoIP
11 153
Miestnosť
153