Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnica

Knižnica EBF UK

Mgr. Marek Neština, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Inštitút kontextuálnej teológie
vedecko-výskumný pracovník Inštitútu kontextuálnej teológie EBF UK
Telefón
02/206 67 163
Miestnosť
263
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Knižnica
odborný archivár knihovník
Publikačná činnosť

Mgr. Vlastislav Svoboda

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Knižnica
webmaster a správca AIS2
Telefón
02/902 09 150
Miestnosť
Knižnica EBF UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Správa vnútorných informačných sietí
webmaster a lokálny správca AIS 2
Telefón
02/902 09 180
Miestnosť
Knižnica EBF UK