Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

Mgr. Jana Mokošová

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Štúdijné oddelenie
referent
Telefón
02/206 67 159
VoIP
14 159
Miestnosť
159
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Štúdijné oddelenie
referent
Telefón
02/206 67 159
VoIP
14 159
Miestnosť
159

Mgr. Vlastislav Svoboda

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Knižnica
knihovník
Telefón
02/206 67 150
Miestnosť
Knižnica EBF UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Správa vnútorných informačných sietí
webmaster a lokálny správca AIS 2
Telefón
02/206 67 150
Miestnosť
Knižnica EBF UK