Stravovanie

POZOR! STRAVOVANIE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV V JEDÁLNI EBF UK!

Vážení stravníci!
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Bratislave oznamuje stravníkom nasledovné: posledný výdaj stravy bude dňa 22. 12. 2017 (piatok). Výdaj stravy opätovne začne dňa 08. 01. 2018 (pondelok).

Stravovanie v jedálni EBF UK

Výdaj stravy v priestoroch obnovenej jedálne EBF UK prebieha už od 18.1.2016.

V týchto stanovených cenách za 1 kompletný obed:

 3,40 eur pracovník EBF, externý stravník

 2,40 eur študent

 

Výdaj obeda: v čase medzi 11.30 hod. - 13.30 hod. 

Za objednané jedlo je možné zaplatiť v hotovosti alebo stravným lístkom.

Objednávanie stravy pri objednávkovom systéme : nahlásenie počtu stravných jednotiek na základe aktuálneho jedálneho lístka deň vopred, vrátane možnosti do-objednania stravných jednotiek v aktuálnom dni a to do 8:00 hod.

POZOR ZMENA telefónnych čísel!

tel.:  02/ 578 716 81    /     mobil:  0917 111 552

e-mail: sklad.savvasestravovanie.sk