Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stravovanie

POZOR! STRAVOVANIE POČAS VEĽKONOČNYCH SVIATKOV V JEDÁLNI EBF UK!

Oznamujeme stravníkom, že v dňoch 18. 4. 2019 (štvrtok) a 23. 4. 2019 (utorok) sa strava na EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava, nevydáva.

Stravovanie v jedálni EBF UK

Výdaj stravy v priestoroch obnovenej jedálne EBF UK.

Pozor, cenník je od 1.2.2018 aktualizovaný!

Cena za 1 kompletný obed:

 3,70 eur - externý stravník

 3,60 eur - zamestnanec EBF UK

 3,20 eur - dôchodcovia

 2,40 eur - študent

 

Výdaj obeda: v čase medzi 11.30 hod. - 13.30 hod. 

Za objednané jedlo je možné zaplatiť v hotovosti alebo stravným lístkom.

Objednávanie stravy pri objednávkovom systéme : nahlásenie počtu stravných jednotiek na základe aktuálneho jedálneho lístka deň vopred, vrátane možnosti do-objednania stravných jednotiek v aktuálnom dni a to do 8:00 hod.  

POZOR! Nahlasovanie stravy je možné už len prostredníctvom EMAILU!

e-mail: sklad.savvasestravovanie.sk