Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Úradná výveska

Výberové konanie na obsadenie funkčného a pracovného miesta vedeckého pracovníka Inštitútu kontextuálnej teológie