Úradná výveska

Voľby na funkciu dekana EBF UK

Predsedníctvo Akademického senátu EBF UK vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu dekana EBF UK v Bratislave na funkčné obdobie od 26.3.2018 do 26.3.2022 na základe harmonogramu volieb, ktorý bol schválený na zasadnutí AS EBF UK v Bratislave 6.3.2018.

Ponuka pracovného miesta - knižnica EBF UK

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bartókova 8, 811 02 prijme do pracovného pomeru na plný úväzok s nástupom od 1.3.2018:

 

vedúceho knihovníka fakultnej knižnice

 

kvalifikačné predpoklady:

·         vysokoškolské vzdelanie v odbore knižnično-informačné štúdiá, alebo príbuzný odbor,

·         samostatné spravovanie a organizovanie systému odbornej evidencie knižničného fondu vrátane revízie knižničného fondu,

·         samostatné vykonávanie špecializovanej knihovníckej, metodickej, bibliografickej, referenčnej a inej informačnej činnosti, spracúvanie záznamov pre fakultnú bibliografiu a súborný katalóg, práca s automatizovanými informačnými zdrojmi.

·         znalosť práce s PC, Microsoft Office, Internet – úroveň pokročilý

 

osobnostné predpoklady:

·         organizačné a riadiace schopnosti,

·         komunikatívnosť,

·         kreativita,

·         tímová práca,

·         asertivita