Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Útvar prodekana pre vedu zahr. a rozvoj
prodekan
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Starej zmluvy
odborný asistent
Telefón
02/206 67 183
Miestnosť
255
Publikačná činnosť

Mgr. Milan Jurík, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
dekan, prodekan fakulty
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra praktickej teológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/206 67 182
VoIP
14 182
Miestnosť
257
Publikačná činnosť

Ing. Samuel Láska

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Úsek tajomníka
vedúci prevádzkového útvaru veľkého vzde

Mgr. Radoslav Hanus, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra cirkevných dejín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť