Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Sekretariát dekana

Sekretariát dekana

Ľubica Černá

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Sekretariát fakulty
výkonný úradník sekretariátu, asistent a
Telefón
02/206 67 181
Miestnosť
250