Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prodekan pre vzdelávaciu činnosť

Vice Dean for Study Affairs

ThDr. Dávid Benka, PhD.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Katedra Starej zmluvy
odborný asistent
Telefón
02/206 67 183
Miestnosť
255
Publikačná činnosť