Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske a magisterské štúdium

Kontakt

ThDr. Dávid Benka, PhD.

prodekan pre vzdelávaciu činnosť

e-mail: benkadfevth.uniba.sk

Telefón: 02/206 67 182

VoIP: 14 182

Miestnosť: 257

 

Mgr. Jana Mokošová

referent

e-mail: mokosova@fevth.uniba.sk

Telefón: 02/206 67 159

VoIP: 14 159

Miestnosť: 159

 

Mgr. Vlastislav Svoboda

Správa vnútorných informačných sietí, webmaster a lokálny správca AIS 2

e-mail: svoboda@fevth.uniba.sk

Telefón: 02/206 67 150 (pondelok, streda, piatok), 206 67 154 (utorok a štvrtok)

VoIP: 14 150

Miestnosť: Knižnica EBF UK

Úradné hodiny

Utorok  9:00 - 11:30 | 13:00 - 15:00

Štvrtok 9:00 - 11:30 | 13:00 - 15:00

<output>

Utorok  9:00 - 11:30 | 13:00 - 15:00

Štvrtok 9:00 - 11:30 | 13:00 - 15:00

</output>