Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh hodín

Rozvrh na letný semester 2018/2019

Upozornenie:

Filozofia náboženstva – neotvára sa.

Didaktika vyučovania náboženstva sa prednáša v letnom semestri.

Vybrané kapitoly z teológie Starej zmluvy sa presúvajú do zimného semestra.

Aplikovaná hermeneutika sa prednáša v zimnom semestri.

Praktikum pastorálky - zmena semestra.

Návod na použitie rozvrhu

 

Rozvrh je vytvorený v XLS formáte. K jeho prezeraniu potrebujete program Microsoft Office Excel. 

Každý študijný program má v tabuľke rozvrhu svoj vlastný list [tab] a legendu s vysvetlivkami, vrátane poznámok. Farebne sú rozlíšené predmety jednotlivých katedier, prípadne jednotlivých pedagógov, aby bol rozvrh prehľadnejší. V každej tabuľke sú ukotvené priečky, aby sa prostredníctvom pracovnej posuvnej lišty dalo pohodlne v rozvrhu posúvať vo vertikálnej, i v horizontálnej rovine, pričom budú stále zobrazené potrebné časti tabuľky (dni, semestre štúdia, prípadne stupeň študijného programu v horizontálnej rovine, hodiny dňa vo vertikálnej rovine).

Odporúčame stiahnuť si rozvrh až po začiatku semestra, keď už bude zrejmé, že v ňom nebudú vykonané žiadne úpravy.

Vážení študenti,všetky zapísané a neotvorené kurzy Vám budú automaticky vyškrtnuté zo zápisného listu.