Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2018/2019

ZÁPIS

OD

DO

Bc. a Mgr. štúdium – novoprijatí

14.9.2018

14.9.2018

Bc. a Mgr. štúdium – vyššie roky štúdia

12.9.2018

13.9.2018

Zápis PhD. štúdium

 

 

najneskôr do 7.9.2018 (dohoda termínu e-mailom)

Prijímacie SKÚŠKY bc. a Mgr.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

17.6.2019

17.6.2019

Náhradný termín prijímacích skúšok

28.8.2019

28. 8. 2019

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PhD.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

26.6.2019

28.6.2019

Náhradný termín prijímacích skúšok

28.8.2019

28.8.2019

 

 

 

 

 

ZS  2018/2019

OD

DO

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK (Šafárikovo nám. 6, BA)

24.9.2018 o 11:00 hod.

 

Výučba (13 týždňov)

24.9.2018 

21.12. 018

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

24.9.2018

5.10.2018

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

17.12.2018

21.12.2018

Skúškové obdobie

2.1.2019

15.2.2019

 

LS  2018/2019

OD

DO

Výučba (13 týždňov)

18.2.2019

17.5.2019

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

18.2.2019

1. 3.2019

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

13.5.2019

18.5.2019

Skúškové obdobie

20. 5. 2019

28.6.2019

KONČIACI ŠTUDENTI

 

 

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky

13.5.2019

18.5.2019

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

RIADNY TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

22.4.2019

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

24.5.2019

Termín štátnej skúšky (písomná časť)

28.5.2019

30.5.2019

Termín štátnej skúšky (ústna časť)

3.6.2019

20.6.2019

 

 

 

OPRAVNÝ termín:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

22.7.2019

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

22.7.2019

Termín štátnej skúšky (ústna aj písomná časť)

19.8.2019

30.8.2019

ŠTÁTNE SKÚŠKY -  PhD. štúdium

 

DO

Zimný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

28.9.2018

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

28.9.2018

Obhajoby dizertačných prác

2.1.2019

15.2.2019

Letný termín

 

 

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

 

28.2.2019

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

 

5.4.2019

Obhajoby dizertačných prác

 

jún – august 2019


Upozornenie:

Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predchádzajúcom akademickom roku!

Ubytovanie v Teologickom domove:

od 3. septembra 2018 v čase 8:00 – 14:00 hod. (len počas pracovných dní)

 

Schválené v AS EBF UK dňa 25.6.2018.

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2017/2018

ZÁPIS

OD

DO

Bc. a Mgr. štúdium – novoprijatí

8. 9. 2017

8. 9. 2017

Bc. a Mgr. štúdium – vyššie roky štúdia

18. 9. 2017

19. 9. 2017

Zápis PhD. štúdium

 

 

8. 9. 2017 (dohoda termínu e-mailom)

Prijímacie SKÚŠKY bc. a Mgr.

 

 

Riadny termín prijímacích skúšok

20.6. 2018

20.6. 2018

Náhradný termín prijímacích skúšok

31. 8. 2018

31. 8. 2018

PRIJÍMACIE SKÚŠKY PhD.

18. 6. 2018

22. 6. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZS  2017/2018

OD

DO

Slávnostné otvorenie akademického roka – aula UK (Šafárikovo nám. 6, BA)

25. 9. 2017 o 11:00 hod.

 

Výučba (13 týždňov)

25. 9. 2017 

22. 12. 2017

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

25. 9. 2017

8. 10. 2017

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

18. 12. 2017

22. 12. 2017

Skúškové obdobie

2. 1. 2018

16. 2. 2018

LS  2017/2018

OD

DO

Výučba (13 týždňov)

19. 2. 2018

18. 5. 2018

Doplňujúci zápis predmetov (študenti)

19. 2. 2018

4. 3. 2018

Hodnotiaci týždeň predmetov priebežnej výučby

14. 5. 2018

18. 5. 2018

Skúškové obdobie

21. 5. 2018

30. 6. 2018

KONČIACI ŠTUDENTI

 

 

Skúškové obdobie pre  končiace ročníky

7. 5. 2018

18. 5. 2018

ŠTÁTNE SKÚŠKY

OD

DO

RIADNY TERMÍN:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

18. 4. 2018

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

25. 5. 2018

Termín štátnej skúšky (písomná časť)

28. 5. 2018

1. 6. 2018

Termín štátnej skúšky (ústna časť)

4. 6. 2018

16. 6. 2018

 

 

 

OPRAVNÝ termín:

 

 

Termín odovzdania záverečnej práce

 

20. 7. 2018

Termín prihlásenia na štátnu skúšku

 

20. 7. 2018

Termín štátnej skúšky (ústna časť)

20. 8. 2018

31. 8. 2018

ŠTÁTNE SKÚŠKY -  PhD. štúdium

DO

Termín odovzdávania prihlášky  na dizertačnú skúšku 

28. 2. 2018

Termín odovzdania dizertačnej práce – prihlásenie na obhajobu

6. 4. 2018

Obhajoby dizertačných prác

jún – august 2018

Upozornenie:

Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predchádzajúcom akademickom roku!

Slávnostné otvorenie akademického roka EBF UK (Veni Sancte) sa uskutoční 24. septembra 2017 o 10:00 hod. vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici.

Slávnostné otvorenie akademického roka na UK sa uskutoční 25. septembra 2017 o 11:00 hod. v Aule UK.

 

 

Termíny zápisu študentov


ZÁPIS

OD

DO

Bc. a Mgr. štúdium – novoprijatí

14.9.2018

14.9.2018

Bc. a Mgr. štúdium – vyššie roky štúdia

12.9.2018

13.9.2018

Zápis PhD. štúdium

 

 

najneskôr do 7.9.2018 (dohoda termínu e-mailom)

Ubytovanie v Teologickom domove EBF UK

Ubytovanie v Teologickom domove je možné od 18. septembra 2017 v čase 8:00 – 14:00 hod. (len počas pracovných dní).

Kontakt:

Ľuboš Hradský - správca objektu

hradskyfevth.uniba.sk

02/20667 101