Juraj Bándy: Exegéza knihy Józuovej. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4138-7.