Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Adriána Biela, Pavel-Andrei Prihracki (eds.): In Pluribus Unitas IV. (Zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov)

Zborník In pluribus unitas IV. je ovocím takzvanej „putovnej“ konferencie mladých teológov, ktorá sa konala 23. – 25. apríla 2015 v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a následne v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre, pod záštitou dekana doc. Ľubomíra Batku, Dr. theol. Špecifikom tejto konferencie je, že sa každý rok koná na inej fakulte, v inej krajine a organizujú ju doktorandi. Jej cieľom je prehĺbenie interdisciplinárneho a ekumenického dialógu nielen v oblasti teológie, ale aj v príbuzných vedných disciplínach, a preto má aj zborník z tejto konferencie polytematický charakter a pozostáva celkovo z 25 príspevkov – z oblasti biblistiky, umenia, literatúry, systematickej teológie, cirkevných dejín, filozofie, religionistiky a praktickej teológie. Autormi príspevkov sú z veľkej časti doktorandi a dvaja vedeckí pracovníci, celkovo z 13 fakúlt, z ktorých je 10 teologických, dve pedagogické a jedna právnická. Z krajín sú zastúpené Slovensko, Česko, Poľsko a Belgicko. Čitatelia tak majú možnosť zoznámiť sa s rôznymi oblasťami, ktorým sa jednotliví autori venovali, a tiež s rôznymi prístupmi ich spracovania.