Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Maroš Nicák, Martin Tamcke (eds.), 500 Jahre der Reformation in der Slowakei, Münster: Lit Verlag, 2019. ISBN 978-3-643-14280-1.

Maroš Nicák, Martin Tamcke (eds.), 500 Jahre der Reformation in der Slowakei, Münster: Lit Verlag, 2019. ISBN 978-3-643-14280-1.

Teológia Martina Luthera sa stala inšpirujúcim základom pre východnú perifériu nemeckej reformácie v oblasti dnešného Slovenska. Wittenbergská reformácia vyvolala v každom prípade špecifický vývoj nábožensko-politických udalostí v Uhorsku. Rýchlo rozširujúci sa protestantizmus bol preto zo strany habsburgskej rekatolizácie systematicky potlačený. Jednotlivé príspevky reflektujú nielen dejiny reformácie v Uhorsku, ale sa zaoberajú wittenbergskou hermeneutikou, filozofickou teológiou a pedagogikou, ktorá bola ovplyvnená reformáciou.

Čoskoro dostupný v predaji: www.lit-verlag.de

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol.

Prodekan EBF UK