Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pre uchádzačov o štúdium

Elektronická prihláška na štúdium

Plánujete študovať na EBF UK evanjelickú teológiu alebo iný študijný program v bakalárskom alebo magisterskom stupni? Alebo chcete absolvovať svoje štúdium externe popri zamestnaní? Žiadny problém.

Zaregistrujte sa a vyplňte svoju ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU. Na nasledujúcich stránkach nájdete aj návody ako ju správne vyplniť, následne VYTLAČIŤ a POSLAŤ v TLAČENEJ FORME s príslušnými PRÍLOHAMI na adresu: Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava.

Učiteľské štúdium

Upozorňujeme uchádzačov o bakalárske učiteľské štúdium, ktoré organizujeme v spolupráci s našimi partnerskými fakultami, Prírodovedeckou fakultou UK, Filozofickou fakultou UK a Fakultou telesnej výchovy a športu UK, aby si pozreli aj kritériá týchto fakúlt.

Upozorňujeme uchádzačov o magisterské učiteľské štúdium, ktoré organizujeme v spolupráci s našou partnerskou fakultou, Pedagogickou fakultou UK, aby si pozreli aj kritériá na prijatie: TU

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o aktuálnom dianí na fakulte, pridajte si nás medzi priateľov na Váš profil na Facebooku.

Informácie o prijímacom konaní Vám poskytne študijné oddelenie EBF UK.
E-mail: mokosova(at)fevth.uniba.sk
Tel. č.: 02/9020 9159