Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Duchovní správcovia - spirituáli

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.

evanjelická a. v. farárka na mieste duchovného správcu

 

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin

evanjelický a. v. kaplán na mieste duchovného správcu

 

Kontakty:

Telefón: 02/206 67 102

č.d.: 002

Emaily:

valko-kristakova@fevth.uniba.sk

miloslav.gdovin@fevth.uniba.sk

spirituali@fevth.uniba.sk