Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Duchovní správcovia - spirituáli

Mgr. Erika Valková-Krišťáková, PhD.

evanjelická a. v. farárka na mieste duchovného správcu

Telefón: 02/9020 9102

valko-kristakovafevth.uniba.sk

spirituali@fevth.uniba.sk

 

 

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin

evanjelický a. v. kaplán na mieste duchovného správcu

Telefón: 02/9020 9102 

miloslav.gdovin@fevth.uniba.sk

č.d.: 002