Evanjelická bohoslovecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Bohoslužobné podujatia

Rozpis bohoslužobných podujatí v TD EBF UK v akademickom roku 2017/2018