Učitelia (STA)

Učiteľská mobilita (STA) spočíva najmä v prednáškovej činnosti. Je určená pedagógom, ktorí sú riadnymi zamestnancami na UK (tj. nie na dohodu, nie doktorand).

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko učiteľa (fakulta) musí mať podpísanú platnú interinštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

Viac informácií: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/ucitelia-sta/